Preventief Budget Coach

Moeite met het regelen van je geldzaken? Wij kunnen helpen.

Je wilt geen schulden

Het is fijn als je weet dat de financiële zaken goed zijn geregeld en dat je misschien wel een beetje kunt sparen.

Wegwijs in de regelingen

De Preventieve Budget Coach (PBC) kent alle regelingen en voorzieningen waar je mee te maken kunt krijgen.

Overzichtelijke administratie

Als alle inkomsten en uitgaven duidelijk zijn, kan de PBC je leren een goede en overzichtelijke administratie te voeren.

Voor ouders

Het is voor ouders meestal lastig om zich met de financien van je kind bezig te houden, het leidt vaak tot onenigheid.

Inzicht en overzicht

Je zult eerst weer overzicht moeten krijgen in je administratie. Je leert hoe je je administratie kunt organiseren.

Budgetcoach

De preventief budgetcoach helpt je bij het op orde krijgen van je financiële huishouding.

Een overzichtelijke administratie opzetten is belangrijk. Lukt dit niet? 

PBC bied hulp