Hoe werkt de PBCoach?

Samen aan de slag

Wat is de werkwijze van de Preventief Budget Coach?

Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarin we kennis maken en je hulpvraag wordt besproken. Tijdens dit gesprek proberen wij een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie te maken en vervolgens een actielijst op te stellen. Belangrijk in dit gesprek is openheid van zaken zodat wij een zo volledig beeld krijgen van je situatie. Dit eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.

Wanneer we starten met de begeleiding en ondersteuning gaan we vervolgens aan de slag met;

Het ordenen van alle papieren en documenten.
Het inventariseren van je inkomsten, uitgaven.
Het maken van een financieel overzicht.
Evt. schulden in kaart brengen.
Contact leggen met instanties, schuldeisers betreffende de schulden zodat er overzicht komt.
Je zult eerst weer overzicht moeten krijgen in je administratie. Je leert hoe je je administratie kunt opbergen en je wordt ondersteund om betalingsachterstanden te voorkomen. En je leert te sparen voor onvoorziene uitgaven.

Er wordt door de budgetcoach onderzocht of de coaching zonder tussenkomst van de Kredietbank voldoende is. Indien er problematische schulden zijn ontstaan, zal de budgetcoach je begeleiden richting de Kredietbank.

Wanneer je aangeeft dat je de administratie weer zelf kunt doen, stopt de coaching.