Informatie voor ouders

Wat kan PBCoach voor mijn kind doen?

Je wilt niets liever…

dan dat je zoon of dochter uit de financiële problemen blijft wanneer hij/zij op eigen benen gaat staan. Financiële zorgen kunnen op verschillende manieren en bij iedereen ontstaan. Jongeren raken steeds vaker in de schulden door de vele verleidingen die er zijn. Vaak hebben zij ook nog geen goed inzicht in hun administratie of kennis hoe zij een administratie moeten voeren.

De budgetcoach leert je kind om te gaan met geld, het tijdig betalen van de vaste lasten en zorgen voor een spaarpotje voor onvoorziene uitgaven.

Het doel is dat je zoon of dochter overzicht krijgt in de financiën en daarnaast een ervoor zorgt dat hij/zij op een juiste manier leert omgaan met geld en de administratie. Doel is uiteindelijk dat je kind zelfstandig hun eigen budgetbeheer kan doen en de inkomsten en uitgaven in balans weet te houden.

Problematische schulden
Mocht er sprake zijn van problematische schulden dan zal er tijd worden besteed aan het inzichtelijk maken van deze schulden. Dit overzicht is nodig voor een evt. aanvraag schuldhulpverlening. Je kind zal door de budgetcoach worden begeleid naar schuldhulpverlening.

Als laatste oplossing, bij problematische schulden, kan er beschermingsbewindvoering worden aangevraagd. Deze aanvraag loopt via de rechter. Dit is een oplossing wanneer je kind als gevolg van psychische problematiek en/of verstandelijke beperking niet (meer) in staat is om zijn/haar financiën goed te kunnen beheren.